TKP HEADLINE

"ไปชมดอกบัว ไปทัวร์อุทยานสมเด็จย่า"

 


อุทยานสมเด็จย่า (ฐานวรพัฒน์) เป็นอุทยานประวัติศาสตร์ ในท้องที่จังหวัดมุกดาหารแห่งเดียว คือ อุทยานสมเด็จย่า ประวัติความเป็นมา สืบเนื่องมาจากชุดควบคุมทางยุทธวิธีที่ 06 ตั้งขึ้นตามคำสั่งกองทัพภาคที่ 2 ส่วนหน้า ในปลายปี 2518 มี บก.ชค.อยู่ที่บ้านนาม่วง อำเภอดอนตาล จังหวัดนครพนม ในขณะนั้น บนพื้นที่ประมาณ 18 ไร่ ติดลำห้วย อ่านต่อ

การขยายพันธุ์พืชกระเจียว

 


ภูมิปัญญา/ปราชญ์ชาวบ้านดีเด่น ด้านการขยายพันธุ์พืชกระเจียว พืชสมุนไพร ที่ดิน 1 ไร่ ก็สร้างรายได้ตลอดปีได้ ด้วยการจัดสรรพื้นที่ให้ถูกต้อง การทำเกษตร พื้นที่ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างมาก หากอยากได้รับผลผลิตมาก ก็ต้องมีพื้นที่มากเช่นกัน การ ข า ด แ ค ล น ที่ดินทำกินของเกษตรกรจึงเป็นปัญหาของเกษตรกร แต่หากมีการจัดสรรที่ดินให้ถูกต้อง ที่ดินเพียง 1 ไร่ ก็สามารถสร้างได้รายให้เราได้มากเลยทีเดียว โดยการใช้ทฤษฏี “เกษตรผสมผสาน” อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว

 


อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว มีเนื้อที่อยู่บนแนวเขตรอยต่อ 3 จังหวัด คือ อำเภอนิคมคำสร้อย อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร อำเภอชานุมาน และอำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ มีเนื้อที่ประมาณ 144,375 ไร่ หรือ 231 ตารางกิโลเมตร ในอดีตประมาณปี พ.ศ. 2508 - 2525 พื้นที่ป่าอันอุดมสมบูรณ์แห่งนี้ เคยเป็นที่แทรกซึมของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ (ผกค.) นับได้ว่าเป็นขุมกำลังที่มีความสำคัญอีกแห่งหนึ่งของประเทศ จึงไม่มีราษฎรบุกรุกเข้าทำกินในพื้นที่ ในปี พ.ศ. 2525 อ่านต่อ

การสานหมวกจากต้นกก

 

อาชีพการสานหมวกจากเส้นกก เป็นการจัดการศึกษาอาชีพของชุมชน บ้าป่าชาด หมู่ ๑ โดยมีนายวีระ ใจทัศ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑ บ้านป่าชาด ตำบลป่าไร่ อำำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ได้นำกลุ่มสตรีบ้านป่าชาด โดยมีแม่คำเติน ดีดวงพันธ์ แม่คำสอน แม่ทองใบ แสนสุข แม่อุไร ใจทัศ เป็นผู้คิดริเริ่มให้ชาวคุ้มภูไทมักสาน อ่านต่อ

ลอบและไซดักปลา


ลอบ เป็นเครื่องมือจับปลาที่สานด้วยไม้ไผ่ หวาย เถาวัลย์ หรือลวดรัดโครงไม้ ลอบ มีช่องว่างให้ปลาเข้าไปติดอยู่ภายใน ลอบแบ่งเป็น 3 ชนิดคือ 1. ลอบนอน ใช้ดักปลาสำหรับน้ำไหล มักจะมีหูข้างอยู่ที่ปากลอบด้วย โดยใช้แผงเฝือต่อจากหูช้างทั้งสองข้าง กั้นขวางตามแนวแม่น้ำ ลำคลอง วางลอบอยู่ในแนวนอน ลอบมีลักษณะเป็นทรงกระบอก ก้นรอบเป็นรูปรีๆ มีความยาว 1-2 เมตร เหลาไม้ไผ่เป็นซี่กลมๆ ประมาณ 20 ซี่ อ่านต่อ


 

วัดภูดานยาว

 


อนุสรณ์สถานภูดานยาว สถานที่รำลึกวันปลดอาวุธผู้กลับใจ แต่วันนี้ 'ลืม' และไร้คนเหลียวแล

  • ปี พ.ศ.. 2510 รัฐบาลได้ส่งกำลังทหารไปล้อมปราบบ้านบาก ตำบลบ้านบาก อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร จับกุมชาวบ้านไป 63 คน อีกส่วนหนึ่งก็หนีเข้าป่าจัดตั้งเป็นทหาร 1 หมู่ 12 คนทั้ง 3 เขตได้ประสานงานกันอย่างแนบแน่น ได้ดำเนินสงครามประชาชนตลอดมา

  • ปี พ.ศ. 2512 ได้ประกาศจัดตั้งกองทัพปลดแอกประชาชนแห่งประเทศไทย ที่นำโดยพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย เขตงานภูสระดอกบัวก็ได้ประกาศจัดตั้งกองทหารขึ้น 1 หมวด 30 คน อ่านต่อ

ชาผักหวาน

 


แนวคิดการผลิตชาผักหวานป่านั้นได้เริ่มประมาณกลางปี 2555 เมื่อกลุ่มเกษตรกรทายาทไทบรู ในตำบล ดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีการเพาะต้นกล้าผักหวานไว้จำหน่าย ได้นำความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นและความรู้เกี่ยวกับผักหวานป่ามาพัฒนาแปรรูป เนื่องจากได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของใบผักหวานป่า ซึ่งปกติแล้วคนทั่วไปจะนิยมบริโภคแต่ใบผักหวานอ่อน หรือยอดผักหวาน ทำให้ส่วนใบแก่ไม่เป็นที่ต้องการ อ่านต่อ

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดมุกดาหาร. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand